Головна | Реєстрація | Вхід | RSSВівторок, 07.04.2020, 14:01


Меню сайту
Міні-чат
Свята та події
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Цікаві сайти
Переклад онлайн
 • Інтелектуальні розваги
 • Вся елементарна математика
 • Крилаті
 • Школа комп'ютерої освіти
 • Шкільна фізика
 • Початкова школа

 • On-line тестування
 • Вхід на сайт
 • Лічильники
  Besucherzahler meet beautiful russian brides
  счетчик посещений
  Учебные заведения Хмельницкий
  Карта відвідування
  On-Line
  Опитування 1
  Оцініть наш сайт
  Всього відповідей: 577
  Новини Освіти

  Головні завдання НВК № 3!!!

  Гендерне виховання лідерських якостей у молоді;

  • приведення у відповідність матеріально-технічної бази;   
  • забезпечення ліцеїстів знаннями та навичками з військової та фізичної підготовки для успішного продовження навчання у вищих навчальних закладах Міністерства оборони України та Міністерства внутрішніх справ;   
  • встановлення єдності у вихованні та впровадження оздоровчих традицій української родини в життя кожної сім’ї.

  Позитивний імідж закладу забезпечується шляхом:

  • створення комфортних умов для навчання і розвитку дитини;  
  • можливості вибору змісту освіти відповідно до профілів навчання;   
  • високого рівня професіоналізму педагогічного колективу;    
  • демократичного стилю спілкування та керівництва;   
  • реалізація програм «Школи сприяння та розвитку здоров’я», «Профільного навчання», «Інформатизація навчально-виховного процесу», «Творча обдарованість», «Раннього розвитку 
  • дитини», активного управління процесами масової комунікації.

  Пріоритетні напрямки,цілі та задачі освітнього процесу Шепетівського НВК №3.

   Основна мета НВК №3 – підготовка творчого та інтелектуального потенціалу суспільства. Ми надаємо учням оптимальні можливості для інтелектуального розвитку, сприяємо оволодінню навичками пошукового мислення, готуємо учнів до активної діяльності, формуємо високу конкурентоспроможність учнів на ринку праці за рахунок розвитку особистої, емоційної стійкості, орієнтації на досягнення успіху, а також психологічної готовності до сприйняття неуспіху. У ході роботи НВК №3 з удосконалення навчально-виховного процесу, діагностики та аналізу всіх напрямків функціонування освітньої установи наш колектив розробив систему, в центрі якої гуманістичний, особистісно-орієнтований підхід до навчання, розвитку і виховання учнів. Навчально-виховний процес у Шепетівському НВК №3 орієнтований на розвиваюче навчання, забезпечення морального виховання школярів, що протистоїть таким вадам, як бездуховність, споживацтво; відродження в дітях бажання та вміння вчитися, потреби в інтелектуальній діяльності, розвиток у дітей діалектичного мислення, розширення їх емоційної сфери. В НВК №3 здійснюється ідея безперервної освіти, виховання моральної, різнобічно розвиненої особистості, відродження української інтелігенції, всебічне сприяння утвердженню демократичних принципів, що забезпечують свободу і права людини.

  Місія Шепетівського НВК №3:  

  • активна участь в процесі формування інтелектуального потенціалу країни, становлення і розвиток вищих потреб особистості, громадянського і духовного її відродження;    
  • виявлення найбільш здібних і обдарованих дітей;    
  • створення умов для розвитку індивідуальних здібностей кожної особистості на основі розширення базового компонента;    
  • формування потреб до самоосвіти і саморозвитку;    
  • підготовка учнів до здобуття вищої освіти, до творчої праці в різних сферах наукової та практичної діяльності; 
  • реалізація ідеї спільного, інтелектуального, морального розвитку особистості засобами гуманітаризації змісту освіти;    
  • забезпечення міжнародних вимог до побудови програм для дітей з високими інтелектуальними здібностями.


  Освіта в НВК №3 спрямована на створення умов для формування особистості, якій притаманні такі якості:  

  • порядність, чесність, справедливість;   
  • відкритість, готовність обговорювати і вислуховувати;   
  • доброзичливе ставлення до людей;   
  • самоповага;   
  • повага та терпимість по відношенню до інших; турбота про добробут суспільства;    
  • прихильність до ідеалів демократії; патріотизм та громадянськість; розуміння цінності освіти.

   Пріорітети НВК №3 є:   

  • здійснення загальної середньої освіти;     
  • підготовка учнів доздобуття вищої освіти, до творчої праці в різних сферах наукової та практичної діяльності;    
  • постійне вдосконалення якості навчання.

  Зміст освіти в НВК №3 визначається на широкій гуманітарній основі програмами основної і загальної середньої освіти підвищеного рівня складності на старшій ступеніпрофільного предметного навчання але за умови загальної гуманітаризації.

  Гуманітаризація ліцейної освіти забезпечується:     

  • розширенням програм традиційних предметів (літератури, історії, географії та ін);     
  • вивченням іноземних мов (англійської і німецької, польської);     
  • введенням нових предметів та курсів, що сприяють загальнокультурному розвитку особистості, які формують світогляд, гуманістичне свідомість, спрямованих на засвоєння 
  • універсальних способів пізнання дійсності;

  Основні напрямки гуманізації та гуманітаризації освіти в НВК №3:    

  • демократизація, забезпечення фундаментальних знань, що дають можливість дитині вільно і свідомо здійснювати свій світоглядний вибір;   
  • забезпечення ефективного вивчення комплексу знань про людину і суспільство;    
  • розробка системи ліцейного компонента з найбільш значущих проблем, яка забезпечує ефективну гуманізацію та гуманітаризацію.

   Організація освітнього процесу НВК №3 здійснюється за навчальним планом, розробленим відповідно до рекомендацій МОН України .

  Варіативність навчального плану НВК №3 реалізується за рахунок: 

  • індивідуального вибору НВК №3 набору предметів та курсів , що забезпечують 
  • інтелектуальний, загальний моральний розвиток особистості; використання нових 
  • програм, відповідають вимогам інтегративно-гуманітарного підходу; введення 
  • профільних предметних програм на старшій ступені навчання. НВК реалізує 
  • принципи особистісно-орієнтованого розвиваючого навчання. Процес навчання 
  • будується з використанням гнучких форм організації навчальної діяльності. 

  Перевага віддається евристичним методам навчання: моделювання, конструювання,дослідницького та проектного методів. Системоутворюючими компонентами виховної роботи є орієнтація на особистісні здібності учнів та їх розвиток через різні форми культурної діяльності. Прогнозовані результати цієї роботи:залучення всього педагогічного колективу до роботи в режимі розвитку, залучення всіх учнів до роботи по самореалізації, активізації пізнавальної та творчої активності.

  Завдання кафедр - побудувати свою роботу таким чином, щоб кожен учень диференційовано, з урахуванням його здібностей, схильностей та освітніх потреб отримував свій, відповідний йому індивідуальний навчальний план освіти. Для цього ми проводимо діагностику рівня навченості кожного учня, його реального і потенційного рівня для навчання за різноманітним ступенем складності з предметів. Ця робота ведеться під керівництвом Науково-методичної ради.

  Військова освіта, відповідно до Воєнної доктрини України, здійснює кадрове забезпечення Збройних Сил, на які за ст. 17 Конституції України покладено оборону країни, захист її суверенітету, територіальної цілісності та 
  недоторканності. Тому створення системи військової освіти після набуття Україною державної незалежності, її пріоритетний розвиток у розбудові власних збройних сил стали важливим і відповідальним державним завданням. Нова парадигма військової освіти відводить їй фундаментальну роль у забезпеченні національної безпеки та оборони держави; передбачає формування соціальної привабливості й престижу військової служби, елітарності військової освіти, її гуманізації та гуманітаризації; спрямована на подолання негативних наслідків авторитаризму та створення динамічної багаторівневої безперервної системи підготовки військових фахівців. Успішному виконанню всіх цих завдань має сприяти набір до вищих військових навчальних закладів юнаків не тільки з прекрасною навчальною й фізичною підготовкою, але й із високими морально-психологічними якостями, чітко сформованими професійними орієнтирами. Саме такий рівень підготовки покликані забезпечувати спеціальні заклади початкової або до вузівської військової підготовки – військові ліцеї та ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою. За період існування ліцею набутий певний досвід роботи, але процес становлення закладу продовжується. Саме зараз, коли реформування Збройних Сил підходить до свого логічного завершення, особливої гостроти та актуальності набувають питання вдосконалення військової освіти, підготовки військових фахівців за найвищими міжнародними стандартами. Для забезпечення досягнення найвищої ефективності діяльності ліцею необхідне скрупульозне вивчення набутого досвіду роботи, детальний і всебічний аналіз результатів їх діяльності. Переосмислення всіх факторів, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю й оцінювання знань, управлінських рішень, взаємо відповідальності учасників навчально-виховного процесу в ліцеях військового спрямування, особливо актуальне в сучасних умовах, які вимагають глибокого оновлення системи освіти у зв'язку з переходом нашої держави до високотехнологічного інформаційного суспільства та входження у світовий освітній простір. Ми розглядаємо ліцейну освіту як інтегративну, закладену в базисному плані загальної середньої освіти на підвищеному рівні складності, в спецкурсах, курсах за вибором. Ліцейну освіту формує широкий фізико-математичний, природничонауковий і гуманітарний потенціал, навички та вміння інтелектуальної праці, методи отримання та використання інформації в процесі самостійної роботи, високий рівень загальної культури особистості, її соціальної орієнтованості, здатності адаптуватися в суспільстві.

  Форма входу
  Пошук
  Посилання
 • Освітні цифрові ресурси
 • Портал для веб-майстрів
 • ХОІППО
 • Робота з обдарованою молоддю
 • Школа олімпійського резерву
 • ХОЦНТТУМ
 • Сайт ЦІППО
 • Сайт МОН України
 • Сайт МАН України
 • УЦОЯО
 • ВРЦОЯО
 • Острів знань
 • Мережа УРАН
 • Сайт технічної підтримки мережі УРАН в Хмельницькій області
 • Форум інформатиків України
 • Сайт м. Шепетівки
 • Управління освіти Шепетівськго міськвиконкому
 • Пізнайко
 • Залізничні маршрути
 • Автобусні маршрути
 • Календар
  «  Квітень 2020  »
  ПнВтСрЧтПтСбНд
    12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930
  Погода, курс валют
  Погода Шепетівці » Україна
  Опитування 2
  За яким напрямком Ви плануєте продовжити освіту?
  Всього відповідей: 1509
  НВК №3
  Останній дзвінок
  Останній дзвінок
  Міс 2013 НВК № 3
  Intel ISEF-2013
  Intel ISEF 2013
  Intel Isef 2013
  Програми Intel
  1-Міс НВК №3 2012
  2-Міс НВК №3 2012
  Останні новини

  Copyright MyCorp © 2020
  Зробити безкоштовний сайт з uCoz